Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages

Report
Publicerad
19 augusti 2014
pdf
Format
Executive summary in 24 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses Read more
Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses data from the fifth European Working Conditions Survey to identify such occupations. It finds that workers in mid-skilled manual and lowskilled occupations do quite poorly when it comes to earnings, prospects and intrinsic job quality, and they report relatively low levels of both physical and mental well-being. However, their working time quality is generally good. In contrast, workers in high-skilled occupations do relatively well on almost all job quality indicators, except working time.
Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef14131
  Catalogue info

  Yrkesprofiler och arbetsvillkor – identifiering av grupper som missgynnas på flera sätt

  Författare: 
  Eurofound
  Index för jobbkvalitet konstrueras på grundval av sådana aspekter av arbetsförhållanden som inkomst, framtidsutsikter, arbetstid och verklig arbetskvalitet (vilket innefattar kompetens, självständighet, social miljö, fysiska risker och arbetsintensitet). Yrken med konsekvent låg arbetskvalitet betecknas som ”yrken som missgynnas på flera sätt”, där förhållandena är sådana att människorna har svårt att stanna kvar på dessa jobb. I rapporten används uppgifter från den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor för att identifiera dessa sysselsättningar. Det framgår att medelhögt kvalificerade kroppsarbetare och personer med lågkvalificerade yrken får låga resultat när det gäller inkomster, framtidsutsikter och verklig arbetskvalitet, och de redovisar också relativt låga nvåer när det gäller både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Kvaliteten när det gäller arbetstid är dock i allmänhet god. Arbetstagare inom yrken med hög kompetens får däremot relativt höga resultat för så gott som alla indikatorer för arbetskvalitet, med undantag för arbetstiden.


  Finns för nedladdning på 24 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar