Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Publicerad
4 mars 2014
pdf
Format
Executive summary in 24 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13841
  Catalogue info

  Arbetsförhållanden och arbetskvalitet: En jämförelse mellan sektorer i Europa

  Författare: 
  Eurofound
  Den här rapporten och de åtföljande 33 sektoriella informationsbladen syftar till att belysa de olikheter som råder mellan olika sektorer i Europa i fråga om arbetsförhållanden och arbetskvalitet. Informationsbladen visar resultat för arbetstagare i varje sektor i jämförelse med EU-genomsnittet för alla arbetstagare. De belyser också skillnader och likheter mellan olika grupper av arbetstagare. Rapporten visar på sektorsövergripande trender på olika områden som arbetstid och balans mellan arbete och privatliv, arbetsorganisation, kompetens och fortbildning, arbetstagarrepresentation samt psykosocial och fysisk miljö. Den identifierar sektorer med särskilt bra eller dåligt resultat i fråga om arbetskvalitet och belyser skillnader mellan sektorerna i fråga om hälsa och välbefinnande.


  Finns för nedladdning på 24 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar