Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Publicerad
4 november 2015
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2Read more

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  84
  Referensnummer: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Katalognummer: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF15481
  Catalogue info

  Kollektivförhandlingar i Europa på 2000-talet

  Författare: 
  Eurofound

  Kollektivförhandlingssystemen i EU har oavbrutet förändrats sedan slutet av 1990-talet. Samtidigt som företagen i hela Europa kämpar med att hantera den växande globala konkurrensen har arbetsgivarna med allt större eftertryck krävt ökad flexibilitet i kollektivförhandlingarna, särskilt sedan den ekonomiska krisen 2008. Denna rapport syftar till att kartlägga de senaste 15 årens utveckling inom alla viktiga aspekter av kollektivförhandling (utom löner och arbetstider, som har undersökts separat av Eurofound). I detta syfte ingår att urskilja långsiktiga trender och de ändringar som krisen har fört med sig. Rapporten syftar även till att ta reda på i vilka riktningar kollektivförhandlingar sannolikt kommer att utvecklas de kommande åren. I undersökningen framtonar en gemensam och stark tendens till konvergens i hela EU med decentralisering och ökad flexibilitet i kollektivförhandlingarna, men med väsentliga olikheter i fråga om när och var förändringen sker.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar