European Works Council developments before, during and after the crisis

Report
Publicerad
10 juni 2015
Format
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developments in EWCs over a longer period of time gives an insight into the practices and possibilities that are realised in some of the EWCs. Based on these 10 longitudinal case studies, a comparative analysis explores the factors that can influence these developments and assesses the impact of the economic and financial crisis and of the recast directive 2009/38/EC. Other factors, such as company characteristics and whether these can influence developments in the composition or functioning of EWCs, are also examined. 

 • Full report

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15111
  Catalogue info

  De europeiska företagsrådens utveckling före, under och efter krisen

  Authors: 
  Eurofound

  De europeiska företagsråden är ett viktigt verktyg för nationsövergripande information och samråd i multinationella företag. I den här rapporten granskas tio europeiska företagsråds arbete för att göra dessa organ optimalt rustade för en social dialog på Europabolagsnivå. Att titta på de europeiska företagsrådens utveckling under en längre tidsperiod ger en inblick i hur praxis och möjligheter utvecklas i några av företagsråden. På grundval dessa tio longitudinella fallstudier görs en jämförande analys av de faktorer som kan påverka denna utveckling. Särskilt bedöms effekterna av den ekonomiska och finansiella krisen 2008 och av det omarbetade direktivet 2009/38/EG. Andra faktorer som tas upp är företagsegenskaper och huruvida dessa kan påverka utvecklingen av de europeiska företagsrådens sammansättning eller funktion. För de fall som studeras här tycks detta dock vara en pågående trend, snarare än effekterna av det omarbetade direktivet eller den finansiella krisen.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar