Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

Report
Publicerad
11 september 2015
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources,Read more

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes. These features include bargaining level, type and level of coordination, use of opening clauses and the existence of wage pacts. The impact of government intervention through extension and derogation clauses and tripartite councils is also examined. The results of the study indicate that the key institutional variables of the wage-bargaining regime that influence pay outcomes are the type of coordination (how coordination is achieved) and the bargaining level. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  108
  Referensnummer: 
  EF1533
  ISBN: 
  978-92-897-1391-7
  Katalognummer: 
  TJ-04-15-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/565998
  Catalogue info

  Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

  National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF15331
  Catalogue info

  Löner i Europa i olika löneförhandlingssystem

  Författare: 
  Eurofound

  Nationella institutioner för löneförhandling är avgörande för att uppnå löneresultat som bidrar till att öka sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten för att undvika makroekonomisk obalans inom den Europeiska monetära unionen. Med hjälp av ett stort antal makroekonomiska uppgifter från många olika källor, inbegripet Eurofound och Europeiska kommissionens databas AMECO, analyseras det i denna rapport hur de institutionella egenskaperna hos nationella löneförhandlingssystem påverkar löneresultaten. Dessa egenskaper omfattar förhandlingsnivå, samordningstyp och samordningsnivå, användningen av öppningsklausuler och huruvida det föreligger löneavtal. Dessutom undersöks effekterna av statlig inblandning genom klausuler om utvidgning och undantag och trepartskommittéer. Resultaten från studien pekar på att de centrala institutionella faktorer som påverkar löneresultat i löneförhandlingssystemet är typen av samordning (hur samordningen uppnås) och förhandlingsnivån.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar