Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Publicerad
10 december 2015
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refRead more

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  100
  Referensnummer: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Katalognummer: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF15581
  Catalogue info

  Utmaningar för samordningen av politiken angående tredjelandsmedborgare

  Författare: 
  Eurofound

  Invandringen är en central fråga både nationellt och på EU-nivå. Trots att det finns många särskilda regler på detaljnivå som reglerar invandringsfrågor, utgör den migrationsrelaterade politikens övergripande struktur fortfarande en utmaning. Under de senaste månaderna har det stora inflödet av flyktingar radikalt förändrat situationen i Europa. De flesta länderna har fått kämpa med frågan hur de på ett konsekvent och samordnat sätt ska kunna hantera de asylsökandes omedelbara behov och samtidigt ta hänsyn till de mer långsiktiga frågorna om integration. Det har också blivit uppenbart för alla parter att de fortgående problemen med brist på arbetskraft och demografiska förändringar är här för att stanna och att de också kräver övergripande politiska strategier. Den här rapporten fokuserar på tredjelandsmedborgare och granskar samordningen mellan migrations-, arbetsmarknads- och integrationspolitiken. I rapporten granskas hur den politiska samordningen fungerar i praktiken, med fokus på arbetsmarknadens parter och initiativ på lokal nivå.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar