Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Publicerad
10 december 2015
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned
Författare: 
Fóti, Klára

Sammanfattning

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Format

 • Rapport

  Referensnummer: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Katalognummer: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Författare: 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF15461
  Catalogue info

  Den sociala dimensionen av rörligheten inom EU: Effekter på de offentliga tjänsterna

  Författare: 
  Eurofound

  Den fria rörligheten mellan medlemsstaterna är en central del av Europeiska unionens värdegrund och den är nära kopplad till det europeiska medborgarskapet. Det pågår dock en animerad diskussion i många av värdmedlemsstaterna om vilka effekter det ökade inflödet av migranter har på deras offentliga tjänster. Det här forskningsprojektet syftar till att granska i vilken omfattning mobila medborgare från de central- och östeuropeiska medlemsstaterna (EU10) utnyttjar förmåner och sociala tjänster i nio värdländer. Projektet ger också en demografisk och socioekonomisk profil av mobila EU10-medborgare och kartlägger initiativ för att integrera dem i värdländerna och ge dem tillgång till förmåner och tjänster. Rapportens främsta rön är att EU10-medborgarna på det hela taget utnyttjar välfärdstjänster och offentliga tjänster i mindre grad än värdlandets inhemska befolkning, särskilt när det gäller socialt boende och pensioner. Däremot tar de i större utsträckning del av särskilda förmåner, främst sysselsättningsrelaterade (arbetslöshetsförmåner och förmånssystem för sysselsatta).

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar