Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies

Report
Publicerad
29 april 2015
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneurRead more

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneur‑friendly has recently become a priority on the EU policy agenda. However, research has shown that among young people the wish to become an entrepreneur, and their assessment of its feasibility, is lower in EU Member States than in comparable and emerging economies. This report investigates successful initiatives that have been implemented in five countries in the following areas: fostering an entrepreneurial mindset and culture; removing perceived practical and logistical barriers; and providing information, advice, coaching and mentoring to young would‑be entrepreneurs. As entrepreneurship is not a viable career path for all young people, just for the minority equipped with the right skills, attitudes and values, future initiatives should focus on this target group to ensure the best use of public funds. 

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF15071
  Catalogue info

  Ungt företagande: Värderingar, attityder, politik

  Författare: 
  Eurofound

  Mot bakgrund av företagandets potential att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt, har främjandet av ungt företagande och strävan att göra Europa mer företagarvänligt nyligen blivit en prioritering på EU:s politiska agenda. Undersökningar har dock visat att ungdomars önskan att starta företag, och deras uppfattning av hur genomförbart detta är, är lägre i EU-medlemsstaterna än i jämförbara ekonomier och ekonomier under utveckling. I den här rapporten granskas framgångsrika initiativ som har genomförts i fem länder inom följande områden: Främjande av en företagaranda och företagarkultur bland unga, avlägsnande av identifierade praktiska och logistiska hinder, samt tillhandahållande av information, rådgivning, vägledning och mentorskap till unga blivande företagare. För att använda de offentliga investeringarna på bästa sätt bör framtida initiativ riktas till ungdomar med rätt kompetens, värderingar och idéer.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar