Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Uppdaterad
19 april 2018
Publicerad
27 mars 2015
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace pRead more

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  160
  Referensnummer: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Katalognummer: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF15021
  Catalogue info

  Den tredje europeiska företagsundersökningen – Arbetsplatsrutiner: Mönster, prestationer och välbefinnande

  Författare: 
  Eurofound

  Den tredje omgången av Eurofounds europeiska företagsundersökning genomfördes 2013. Undersökningen omfattade ledningsföreträdare i mer än 24 000 företag. I förekommande fall – i 6 800 av företagen – intervjuades även arbetstagarföreträdare. Undersökningen tog upp arbetsplatsrutiner i samband med arbetsorganisation, personaladministration, direktinflytande och social dialog. Efter en redovisning av resultaten går rapporten sedan igenom hur dessa rutiner står i relation till varandra och hur de påverkar resultaten för företagen och arbetstagarna. Sammantaget konstateras att företag som använder rutiner för gemensamt beslutsfattande kring det dagliga arbetet, har en måttligt strukturerad intern organisation, i begränsad omfattning investerar i personaladministration men också har omfattande rutiner för direktinflytande har de bästa poängen i fråga om företagsresultat och välbefinnande på arbetsplatsen.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar