Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

Report
Uppdaterad
19 januari 2016
Publicerad
14 december 2015
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees. The study builds on the survey data from the Eurofound Third European Company Survey Overview report and focuses on how direct and indirect employee participation are related to each other and to national-level industrial relations characteristics. It establishes which practices of employee participation are beneficial both for the establishment and the employees. It finds that more extensive forms of direct and indirect employee participation are associated with positive establishment outcomes. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1545
  ISBN: 
  978-92-897-1404-4
  Catalogue: 
  TJ-02-15-588-EN-C
  DOI: 
  10.2806/771155
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

  This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15451
  Catalogue info

  Den tredje europeiska företagsundersökningen – direkt och indirekt arbetstagarinflytande

  Authors: 
  Eurofound

  Rapporten går igenom metoder för direkt och indirekt arbetstagarinflytande vid beslutsfattandet i europeiska företag. Indirekt arbetstagarinflytande innebär att arbetstagarföreträdare deltar i beslutsprocesserna, medan direkt arbetstagarinflytande innebär att det finns en direkt interaktion mellan arbetsgivare och arbetstagare. Studien bygger på undersökningsdata från översiktsrapporten från Eurofounds tredje europeiska företagsundersökning (European Company Survey, ECS) och fokuserar på hur direkt och indirekt arbetstagarinflytande relaterar till varandra och till det som präglar arbetsmarknadsrelationerna på nationell nivå. Den beskriver vilka metoder för arbetstagarinflytande som gynnar både företaget och arbetstagarna. Det konstateras att mer omfattande former av direkt och indirekt arbetstagarinflytande kan kopplas till positiva företagsresultat.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar