Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Uppdaterad
19 april 2018
Publicerad
27 mars 2015
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Den tredje europeiska företagsundersökningen – Arbetsplatsrutiner: Mönster, prestationer och välbefinnande

  Authors: 
  Eurofound

  Den tredje omgången av Eurofounds europeiska företagsundersökning genomfördes 2013. Undersökningen omfattade ledningsföreträdare i mer än 24 000 företag. I förekommande fall – i 6 800 av företagen – intervjuades även arbetstagarföreträdare. Undersökningen tog upp arbetsplatsrutiner i samband med arbetsorganisation, personaladministration, direktinflytande och social dialog. Efter en redovisning av resultaten går rapporten sedan igenom hur dessa rutiner står i relation till varandra och hur de påverkar resultaten för företagen och arbetstagarna. Sammantaget konstateras att företag som använder rutiner för gemensamt beslutsfattande kring det dagliga arbetet, har en måttligt strukturerad intern organisation, i begränsad omfattning investerar i personaladministration men också har omfattande rutiner för direktinflytande har de bästa poängen i fråga om företagsresultat och välbefinnande på arbetsplatsen.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar