New forms of employment

Report
Publicerad
12 mars 2015
pdf
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifiesRead more

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. Individual case studies are also available.

Read less

Format

 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Catalogue: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14611
  Catalogue info

  Nya anställningsformer

  Authors: 
  Eurofound

  I hela Europa växer nya anställningsformer fram som på flera sätt skiljer sig från traditionella anställningsformer, däribland även de som inte var av standardtyp. En del av dessa nya anställningsformer förändrar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd, andra ändrar arbetsorganisationen och arbetsmönstren, och en del får effekter i båda avseendena. I projektet har nio anställningsformer identifierats som är nya eller har fått ökad betydelse i Europa sedan omkring år 2000. De är visserligen olikartade men alla ökar flexibiliteten för arbetsgivare, för arbetstagare eller för bådadera. Några av dem har potential att vara fördelaktiga för både arbetsgivare och arbetstagare, men flera av dem väcker farhågor om effekterna för arbetsvillkoren och arbetsmarknaden. I rapporten ges politiska rekommendationer om att öka medvetenheten om potentiella problem och införa skyddsnät för arbetstagarna.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar