Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

Report
Publicerad
22 oktober 2015
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned
Författare: 
Jungblut, Jean-Marie

Sammanfattning

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutionaRead more

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment. This study shows the challenges involved in combining work and care, and what measures are available to working carers to allow them to balance these demands. Such measures may be contained in national labour legislation, collective agreements or company initiatives – or in a combination of the three. While a few EU Member States are much further along than others in terms of enabling people to combine working life with care, a great deal remains to be done in all countries to enable working carers to remain in the job market while meeting the demands of looking after a relative at home. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  126
  Referensnummer: 
  EF1534
  ISBN: 
  978-92-897-1392-4
  Katalognummer: 
  TJ-04-15-472-EN-N
  DOI: 
  10.2806/766197
  Catalogue info

  Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

  Författare: 
  Jungblut, Jean-Marie

  As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF15341
  Catalogue info

  Förvärvsarbete och omsorg: Åtgärder för att göra det möjligt att kombinera åtaganden i en tid av demografiska förändringar

  Författare: 
  Eurofound

  I takt med att genomsnittsåldern för Europas befolkning och den europeiska arbetskraften stiger kommer fler personer i arbetsför ålder att tvingas kombinera förvärvsarbete med omsorg, särskilt till äldre anhöriga. Många aktörer och institutioner är delaktiga i att organisera denna omsorg, och det finns många institutionella ramar som reglerar frågan om att förena omsorg och arbete. Undersökningen visar hur yrkesverksamma omsorgsgivare kombinerar arbete och omsorg, och vilka åtgärder de kan använda för att balansera dessa krav. Åtgärderna kan ingå i nationell arbetslagstiftning, kollektivavtal eller företagsinitiativ eller vara en kombination av dessa tre. Vissa av EU:s medlemsstater har kommit mycket längre än andra när det gäller att göra det möjligt för människor att kombinera arbetsliv och anhörigomsorg. Mycket återstår att göra för att det ska vara möjligt för omsorgsgivare att stanna kvar på arbetsmarknaden, samtidigt som de uppfyller åtagandet att vårda en anhörig hemma.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar