Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Publicerad
24 augusti 2015
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends Read more

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  92
  Referensnummer: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Katalognummer: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF15211
  Catalogue info

  Konvergens och divergens i fråga om arbetskvalitet i Europa 1995–2010

  Författare: 
  Eurofound

  ​I den här rapporten granskas uppåt- och nedåtgående trender i fråga om arbetskvalitet i EU mellan 1995 och 2010. Att förbättra och harmonisera arbetsvillkoren är ett av EU:s viktigaste mål, men det är många faktorer som påverkar arbetskvaliteten. I rapporten fastställs den statistiska signifikansen av trender inom centrala aspekter av arbetskvalitet och mönster i fråga om konvergens och divergens kartläggs. Den ger en aktuell analys av förändringarna av arbetskvaliteten i hela EU, och ger nya insikter som kan ligga till grund för politiskt beslutsfattande. Sammanfattningsvis konstateras att det fortfarande behövs resoluta politiska åtgärder eftersom en bättre arbetskvalitet inte tycks följa automatiskt på ekonomisk eller teknisk utveckling.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar