Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Uppdaterad
29 oktober 2015
Publicerad
29 oktober 2015
Format
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  132
  Reference No: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15441
  Catalogue info

  Förbättring av arbetsvillkor inom yrken med flera nackdelar

  Authors: 
  Eurofound

  I rapporten undersöks arbetsförhållanden för arbetstagare – särskilt medel- eller lågkvalificerade och outbildade – inom yrken med låga nivåer av arbetskvalitet, mätt genom fyra indikatorer: inkomster, framtidsutsikter, arbetstid och arbetets inneboende kvalitet. Dominoeffekterna av bristande arbetskvalitet och oacceptabla arbetsförhållanden för dessa arbetstagare är avsevärda när det gäller psykosocial och fysisk hälsa, anställningstrygghet, balans mellan arbete och fritid, karriär och i längden hållbarheten för deras arbete. Baserat på uppgifter från undersökningen om europeiska arbetsvillkor 2010 och EU:s arbetskraftsundersökning 2013 innehåller rapporten exempel på initiativ, policyer och åtgärder i EU:s alla 28 medlemsstater som syftar till att förbättra övergripande arbetsvillkor inom dessa missgynnade yrken. 

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar