Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Publicerad
1 mars 2016
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  102
  Referensnummer: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Katalognummer: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF15731
  Catalogue info

  Arbetstidsutvecklingen på 2000-talet: Arbetstidslängd och dess reglering inom EU

  Författare: 
  Eurofound

  I denna rapport undersöks de huvudsakliga trenderna och milstolparna som kännetecknar utvecklingen av de viktigaste aspekterna när det gäller kollektivt avtalad arbetstid i EU under 2000-talets första decennium. Rapporten, som främst bygger på information som Eurofound har samlat in i alla EU-medlemsstater och Norge, är framför allt inriktad på fem sektorer: kemikalier, metallarbete, bank, detaljhandel och offentlig förvaltning. I rapporten beskrivs de institutionella regleringssystemen i EU-medlemsstaterna och Norge. Utvecklingen av både avtalad arbetstid (tid som förväntas ägnas åt arbetet enligt kollektivavtal eller som avtalats mellan arbetsgivare och arbetstagare) och vanlig arbetstid (tid som i praktiken ägnas åt arbetsaktiviteter i vanliga fall) mellan 1999 och 2014 utvärderas. I rapporten beskrivs konflikten mellan kraven på kortare arbetstid för att få en bättre balans mellan arbete och privatliv och färre hälsoproblem för arbetstagare, och behovet av flexibilitet i fråga om arbetstid för att tillgodose behoven i den moderna världsekonomin.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Kommentarer

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Lägg till ny kommentar