Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Uppdaterad
30 september 2016
Publicerad
30 september 2016
Format
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU. An executive summary is available - see Related content.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16301
  Catalogue info

  Kartläggning av centrala aspekter av EU:s arbetsmarknadsrelationer

  Authors: 
  Eurofound

  I den här rapporten kartläggs, analyseras och diskuteras centrala aspekter och indikatorer för en jämförande ram inom arbetsmarknadsrelationer. Vidare identifieras och bedöms befintliga uppgiftskällor som kan användas för att mäta den jämförande ramens olika aspekter. Slutligen identifieras områden där uppgifter kanske saknas och som kan kompletteras genom Eurofounds framtida arbete i 2017 års projekt ”Application of the key dimensions of industrial relations”. Resultaten belyser hur viktiga de centrala aspekterna är för EU:s stater och arbetsmarknadens parter. Den begreppsmässiga ramen och de centrala aspekterna som föreslagits kan fungera som ett instrument för övervakning för att bedöma utvecklingen när det gäller principer, värderingar och deras operativa tillämpning i EU:s system för arbetsmarknadsrelationer.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar