New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

Report
Publicerad
12 juli 2016
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relatiRead more

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years. The report looks at the way social partners are exploring new topics and new tools, and developing innovative approaches. At least two different types of new topics can be identified: those that are new from an EU-wide perspective (such as climate change) and those that are new only for some Member States (such as gender equality). The study examines the practices of the social partners at cross-sectoral, sectoral and national level, covering 2000–2014. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  82
  Referensnummer: 
  EF1619
  ISBN: 
  978-92-897-1540-9
  Katalognummer: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96912
  Catalogue info

  New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

  Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF16191
  Catalogue info

  Nya ämnen och verktyg samt innovativa tillvägagångssätt som arbetsmarknadens parter arbetar med

  Författare: 
  Eurofound

  Den sociala dialogen är fortfarande viktig i Europa. Det har framkommit i politiska debatter på EU-nivå nyligen, framför allt sedan krisen 2008, att nya debatter om social rättvisa, demokrati, arbetets kvalitet och nya modeller för arbetsmarknadsrelationer har växt fram som utmanar de traditionella näringslivsrelationerna och systemen för social dialog. Huvudsyftet med denna jämförande undersökning är att samla information om hur arbetsmarknadens parter i EU28 samt Norge har bemött de många nya politiska, juridiska och sociala utmaningarna som har uppstått de senaste åren. I rapporten tittar man på hur arbetsmarknadens parter undersöker nya ämnen och verktyg samt utvecklar innovativa synsätt. Minst två olika typer av nya ämnen kan identifieras: de som är nya ur ett EU-perspektiv (exempelvis klimatförändringar) och de som är nya endast för vissa medlemsstater (exempelvis jämställdhet). I undersökningen granskas arbetsmarknadsparternas tillvägagångssätt på sektorsövergripande, sektorsvis och nationell nivå mellan 2000 och 2014.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar