Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

Report
Publicerad
13 april 2016
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned
Författare: 
Riso, Sara

Sammanfattning

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-Read more

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-up support measures for young job-seekers. However, these measures vary considerably in terms of their content, delivery and aims. This report provides an overview of the current start-up support measures targeted at young people, as well as other more general measures that have relevance for them. It also reviews evaluations of the impact of selected start-up support measures. In doing so, it highlights some of the key methodological issues and limitations of the evaluation exercise. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  80
  Referensnummer: 
  EF1609
  ISBN: 
  978-92-897-1422-8
  Katalognummer: 
  TJ-02-16-243-EN-C
  DOI: 
  10.2806/075998
  Catalogue info

  Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

  Författare: 
  Riso, Sara

  Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF16091
  Catalogue info

  Nystartsstöd för unga i EU: Från genomförande till utvärdering

  Författare: 
  Eurofound

  Till följd av den höga ungdomsarbetslösheten har beslutsfattare alltmer kommit att prioritera insatser för att uppmuntra unga att starta egna företag som ett sätt att göra det lättare för dem att komma in på arbetsmarknaden. Som en del av ungdomsgarantin, som lanserades 2013, har flera medlemsstater infört nystartsstöd för unga jobbsökande. Dessa åtgärder varierar emellertid kraftigt i fråga om innehåll, resultat och mål. I denna rapport ges en översikt över aktuella åtgärder för nystartsstöd för unga samt andra mer allmänna åtgärder som de också berörs av. Dessutom granskas utvärderingar av effekterna av valda stödåtgärder för nystartade företag. Därigenom lyfts några av de viktigaste metodfrågorna och begränsningarna med utvärdering fram.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar