The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Publicerad
11 oktober 2016
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almosRead more

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps.  An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  106
  Referensnummer: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Katalognummer: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF16381
  Catalogue info

  Skillnader i sysselsättning mellan könen: utmaningar och lösningar

  Författare: 
  Eurofound

  Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i Europeiska unionen har ökat de senaste decennierna och passerade 70 procent 2014. Då utgjorde kvinnorna närmare 46 procent av andelen aktiva på arbetsmarknaden i EU. Kvinnors andel av sysselsättningen och deltagandet är fortfarande lägre än männens i så gott som samtliga medlemsstater. Att främja kvinnors ökande deltagande är avgörande för att uppnå Europa 2020-målet med en total sysselsättningsgrad på minst 75 procent senast 2020. I den här rapporten undersöks de viktigaste inslagen i och konsekvenserna av skillnader mellan könen när det gäller deltagande på arbetsmarknaden. Den visar att den totala kostnaden för en lägre andel sysselsatta kvinnor uppgick till 370 miljarder euro 2013, vilket motsvarar 2,8 procent av EU:s BNP. I rapporten granskas också politiska åtgärder som syftar till att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, vilket kan vara avgörande för att minska skillnaderna mellan könen.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar