Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Uppdaterad
18 augusti 2016
Publicerad
4 augusti 2016
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to pubRead more

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  114
  Referensnummer: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Katalognummer: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF16041
  Catalogue info

  Undermåliga bostäder i Europa: Kostnader och konsekvenser

  Författare: 
  Eurofound

  Syftet med denna rapport är att öka förståelsen av de verkliga kostnaderna för undermåliga bostäder i EU:s medlemsstater och föreslå politiska initiativ som skulle kunna bidra till att åtgärda deras sociala och ekonomiska följder. Den fulla konsekvensen av dåliga bostäder verkar bara kunna ses på längre sikt, och de besparingar som investeringar i bostäder av god standard kan innebära för offentligt finansierade tjänster, ekonomin och samhället är inte alltid uppenbara. Eftersom ansvaret för bostadspolitiken ligger på de nationella regeringarna står många medlemsstater inför liknande utmaningar inom detta område. I vissa medlemsstater har projekt för att åtgärda undermåliga bostäder redan lett till värdefulla praktiska erfarenheter som kan delas med andra, och i denna rapport presenteras åtta sådana fallstudier från ett antal europeiska länder. Eftersom det är kostsamt att förbättra dåliga levnadsförhållanden låter rapporten förstå att utläggen ganska snabbt kan tjänas in från besparingar inom en rad offentligt subventionerade eller finansierade tjänster.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar