Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Uppdaterad
2 augusti 2016
Publicerad
27 juli 2016
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  98
  Referensnummer: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Katalognummer: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF16101
  Catalogue info

  Hållbart arbete i ett livslångt perspektiv: Nationella politiska åtgärder och strategier

  Författare: 
  Eurofound

  Europas länder står inför problemet med åldrande befolkningar som stöds av en minskande arbetskraft, mer otrygga anställningsformer och i många fall ett minskande antal arbetstillfällen till följd av den ekonomiska krisen. Detta har gjort att problematiken kring hur man kan säkerställa att människor kan delta på arbetsmarknaden och fortsätta med detta upp i hög ålder har blivit en central politisk fråga i alla medlemsstater i EU. Dessa utmaningar kanske kan bemötas med antagandet av en strategi för arbete som sätter hållbarheten i centrum. Hållbart arbete betyder att levnads- och arbetsvillkoren är sådana att de hjälper människor att engagera sig och stanna kvar i sina arbeten under ett förlängt yrkesliv. Denna studie analyserar nationella politiska åtgärder som hjälper till att uppnå hållbara arbeten i 10 medlemsstater. Den undersöker hur dessa åtgärder genomförs, om de är integrerade i en sammanhängande ram, och om de kompletterar varandra eller inte.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar