Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Uppdaterad
29 oktober 2019
Publicerad
17 november 2016
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work aRead more

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  162
  Referensnummer: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Katalognummer: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF16341
  Catalogue info

  Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor – översiktsrapport

  Författare: 
  Eurofound

  Den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor bygger på erfarenheten från de tidigare fem undersökningarna för att skapa en omfattande bild av arbete i Europa utifrån länder, yrken, sektorer och åldersgrupper. EU:s prioriteringar inom sysselsättningspolitik syftar till att öka sysselsättningen, förlänga arbetslivet, öka kvinnors deltagande, utveckla produktivitet och innovation och anpassa politiken till den digitala utvecklingen. Hur framgångsrik denna politik blir beror inte enbart på förändringar på den externa arbetsmarknaden utan även på om goda arbetsförhållanden och en bra arbetskvalitet kan utvecklas. I undersökningens resultat lyfts urval och omfattning fram i fråga om åtgärder som politiska aktörer kan utveckla för att ta itu med dagens utmaningar. I analysen undersöks resultaten med hjälp av sju index för arbetskvalitet – fysisk miljö, arbetsintensitet, arbetstidskvalitet, social miljö, kompetens och självbestämmande samt framtidsutsikter och inkomster – och arbetstagarna kategoriseras i fem typiska profiler när det gäller arbetskvalitet. Baserat på personliga intervjuer med 43 850 arbetstagare i 35 europeiska länder försöker man i den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor att fånga arbetets mångfacetterade dimensioner i Europa i dag.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Survey - Cognitive pre-test
   Working paper
   29 oktober 2019
   Författare
   Hadler, Patricia; Neuert, Cornelia; Lenzner, Timo; Menold, Natalja
   Referensnummer
   WPEF19059
  • Combining data from different surveys in analysis: Compatibility of the 2013 European Company Survey and the 2015 European Working Conditions Survey
   Working paper
   15 december 2017
   Författare
   Referensnummer
   WPEF17036

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar