Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Publicerad
28 november 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of dRead more

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. 

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF17231
  Catalogue info

  Vårdhem för äldre européer: Offentliga, vinstdrivande och icke-vinstdrivande vårdgivare

  Författare: 
  Eurofound

  I denna rapport ges en översikt av hur offentligt och privat (både vinstdrivande och icke-vinstdrivande) tillhandahållande av vårdhem för äldre har förändrats under det senaste årtiondet. Trots att vårdhemmens storlek och ägarförhållanden har förändrats avsevärt, finns det inga EU-omfattande harmoniserade uppgifter uppdelade efter typ av ägarskap och/eller tjänsteleverantörernas ekonomiska syfte. I rapporten sammanställs de uppgifter som finns, och där ges också information från studier, utvärderingar och undersökningar om skillnaderna i tillgänglighet, kvalitet och effektivitet mellan tjänster som tillhandahålls på offentliga och privata vårdhem för äldre. Informationen samlades huvudsakligen in genom en litteraturgenomgång och av Eurofounds nätverk för europeiska korrespondenter, som tillhandahöll uppgifter från nationella statistikbyråer och studier.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar