Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Uppdaterad
28 november 2017
Publicerad
28 november 2017
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1723
  ISBN: 
  978-92-897-1607-9
  Catalogue: 
  TJ-01-17-950-EN-N
  DOI: 
  10.2806/737365
  Catalogue info

  Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

  With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17231
  Catalogue info

  Vårdhem för äldre européer: Offentliga, vinstdrivande och icke-vinstdrivande vårdgivare

  Authors: 
  Eurofound

  I denna rapport ges en översikt av hur offentligt och privat (både vinstdrivande och icke-vinstdrivande) tillhandahållande av vårdhem för äldre har förändrats under det senaste årtiondet. Trots att vårdhemmens storlek och ägarförhållanden har förändrats avsevärt, finns det inga EU-omfattande harmoniserade uppgifter uppdelade efter typ av ägarskap och/eller tjänsteleverantörernas ekonomiska syfte. I rapporten sammanställs de uppgifter som finns, och där ges också information från studier, utvärderingar och undersökningar om skillnaderna i tillgänglighet, kvalitet och effektivitet mellan tjänster som tillhandahålls på offentliga och privata vårdhem för äldre. Informationen samlades huvudsakligen in genom en litteraturgenomgång och av Eurofounds nätverk för europeiska korrespondenter, som tillhandahöll uppgifter från nationella statistikbyråer och studier.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar