Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

Report
Publicerad
4 juli 2017
pdf
Formats and languages
 • Ladda ned
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of jobRead more

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK. It tracks the transitions of their working age populations into and out of inactivity, unemployment and employment (in five wage categories). The study seeks to better understand what happened to workers who lost their jobs during the recession, beyond the headline unemployment statistics. Did they find other work and, if so, was it better or worse paid? Were opportunities for upward occupational mobility affected by the crisis? The findings show that the countries studied fall into three distinct categories based on the degree of occupational mobility characterising their economies. 

Read less

Formats and languages

 • Ladda ned
 • Rapport

  Referensnummer: 
  EF1714
  ISBN: 
  978-92-897-1592-8
  Katalognummer: 
  TJ-01-17-564-EN-N
  DOI: 
  10.2806/145355
  Catalogue info

  Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

  This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF17141
  Catalogue info

  Övergångar på arbetsmarknaden och yrkesmässig rörlighet i Europa: Effekten av den stora recessionen

  Författare: 
  Eurofound

  Denna studie undersöker sysselsättningen och den yrkesmässiga rörligheten i Europa före och efter finanskrisen år 2008 i syfte att koppla övergångarna på arbetsmarknaden på individnivå till de breda utvecklingstendenserna på arbetsmarknaden under krisen, såsom den kraftigt ökade arbetslösheten och fenomenet jobbpolarisering. I analysen jämförs sex EU-länder som representerar olika institutionella kluster – Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Storbritannien och Sverige. Den spårar deras arbetsföra befolkningars övergångar in i och ut ur  arbetslöshet, ställningar utanför arbetskraften samt sysselsättning (i fem lönekategorier). Studien försöker ge en bättre förståelse för vad som hände med de arbetstagare som förlorade sina jobb i recessionen, bortom rubrikernas arbetslöshetsstatistik. Fann de ett annat arbete och, om så skedde, fick de högre eller lägre lön? Påverkade krisen deras möjligheter till rörlighet uppåt på arbetsmarknaden? Fynden visar att de studerade länderna hamnar i tre tydliga kategorier baserat på den grad av yrkesmässig rörlighet som kännetecknar deras ekonomier.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar