Estimating labour market slack in the European Union

Report
Publicerad
18 juli 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who Read more

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

Read less

Format

 • Report

  Number of pages: 
  56
  Reference no.: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Catalogue no.: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Format

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF17111
  Catalogue info

  Att uppskatta arbetsmarknadsstagnationen i Europeiska unionen

  Author(s): 
  Eurofound

  Arbetsmarknadsstagnation är divergensen mellan den mängd arbete som efterfrågas av arbetstagarna och den faktiska mängden tillgängligt arbete. Den viktigaste indikatorn på arbetsmarknadsstagnation är arbetslösheten, men om man bara fokuserar på den glömmer man att ta hänsyn till de fyra femtedelar av befolkningen som inte förvärvsarbetar och som står utanför arbetsmarknaden, snarare än är arbetslösa. Många i den här gruppen har någon form av anknytning till arbetsmarknaden, dvs. de skulle vilja arbeta, söker eller står till förfogande för arbete. Dessutom skulle många deltidsarbetande vilja arbeta mer. Syftet med rapporten är att utveckla en mer nyanserad uppskattning av arbetsmarknadsstagnationen genom att använda EU:s arbetskraftsundersökning som identifierar och kvantifierar ofrivilligt deltidsarbetande och personer utanför arbetskraften med viss anknytning till arbetsmarknaden. Författarna räknar med att det fanns omkring 50 miljoner personer som omfattades av arbetsmarknadsstagnationen i vidare mening 2015 och att arbetsmarknadsstagnationen inte har reagerat riktigt lika snabbt på återhämtningen som arbetslösheten.

  Available for download in 22 languages

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar