Exploring self-employment in the European Union

Report
Uppdaterad
5 juli 2021
Publicerad
21 september 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, andRead more

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality. However, there are concerns in relation to so-called ‘economically dependent workers’: while they are classed as self-employed, they lack both the autonomy that self-employment usually offers and the social protection granted by regular employment. Some policy approaches of Member States to this ‘in-between’ employment status are described in detail, which are of relevance for the discussions around the European Pillar of Social Rights.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  74
  Referensnummer: 
  EF1718
  ISBN: 
  978-92-897-1598-0
  Katalognummer: 
  TJ-01-17-770-EN-N
  DOI: 
  10.2806/651917
  Catalogue info
 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF17181
  Catalogue info

  Egenföretagande inom Europeiska unionen

  Författare: 
  Eurofound

  I vår snabbföränderliga värld räcker inte den traditionella indelningen i anställda och egenföretagare för att beskriva den stora mångfalden bland egenföretagare i dagens Europa. I rapporten identifieras fem kategorier av egenföretagare. Egenföretagare är en mångfacetterad grupp med stor variation avseende attityder, inkomstnivåer, hälsa och välbefinnande. Analysen baseras på data från den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor och EU:s arbetskraftsundersökning. Den visar att för en majoritet av egenföretagarna är jobbkvaliteten hög. Det finns emellertid oro för arbetstagarnas så kallade ekonomiska beroende. Även om de kategoriseras som egenföretagare saknar de både den självständighet som egenföretagare oftast har och det sociala skydd som en traditionell anställning ger. De 28 EU-medlemsstaternas syn på den här anställningsstatusen som är ett mellanläge beskrivs utförligt tillsammans med konsekvenserna för politiker och beslutsfattare, särskilt med avseende på den europeiska pelaren för sociala rättigheter som nyligen lades fram.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar