In-work poverty in the EU

Report
Publicerad
5 september 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  66
  Referensnummer: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Katalognummer: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF17251
  Catalogue info

  Fattigdom bland förvärvsarbetande i EU

  Författare: 
  Eurofound

  ”Arbetande fattiga” är en stor grupp, och den senaste uppskattningen visar att 10 procent av Europas arbetstagare är i riskzonen för fattigdom, vilket är en ökning från 8 procent 2007. I den här rapporten beskrivs hur fattigdomen bland förvärvsarbetande i EU har utvecklats sedan krisen 2008. Rapporten tar vid där Eurofounds förra rapport om ämnet, från 2010, slutade och granskar vad länderna har gjort för att bekämpa problemet sedan dess. Uppgiften försvåras av den politiska inriktningen på sysselsättning som en väg ut ur fattigdom, vilket kan innebära en underskattning av de avsevärda ekonomiska, sociala och personliga svårigheter som man upplever som arbetande fattig. De senaste årens ökning av atypiska anställningsformer verkar ha bidragit till en ökad fattigdom bland förvärvsarbetande. I rapporten argumenteras för ett större politiskt fokus och agerande från regeringarna, arbetsgivarna och arbetsmarknadens parter, inte bara genom direkta åtgärder avseende minimilöner och existensminimum, progressiv beskattning, arbetsrelaterade förmåner och sociala bidrag, utan också, och framför allt, genom indirekta åtgärder som flexiblare anställningsvillkor, bostäder, kompetenshöjning och barnomsorg.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar