Innovative changes in European companies

Report
Uppdaterad
26 juni 2017
Publicerad
22 juni 2017
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change. It also explores links between innovation and company performance and workplace well-being, and examines the role of social dialogue in enhancing performance, well-being and innovation. The use of monitoring instruments for internal quality and external developments turned out to be among the strongest determinants of overall innovation; the degree of workers’ autonomy was another important factor. The probability of innovation is boosted when strong work organisation structures are combined with direct employee participation – for instance, involvement in solving problems or improving the quality of production. 
 

 • Full report

  Number of Pages: 
  96
  Reference No: 
  EF1707
  ISBN: 
  978-92-897-1578-2
  Catalogue: 
  TJ-04-17-363-EN-N
  DOI: 
  10.2806/536983
  Catalogue info

  Innovative changes in European companies

  Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17071
  Catalogue info

  Innovativa förändringar i europeiska företag

  Authors: 
  Eurofound

  Innovation ses i dess många olika former som en viktig drivkraft bakom förbättrad konkurrensförmåga, produktivitet och tillväxtpotential inom företagen. Genom innovation av både sina produkter och sina förfaranden och processer på arbetsplatserna kan de europeiska arbetsplatserna förbättra sina möjligheter att konkurrera internationellt.

  Denna rapport reflekterar kritiskt över allmänna uppfattningar om innovation och utforskar kopplingarna mellan innovation, praxis, prestationer och välbefinnande på arbetsplatserna runtom i EU-28. I synnerhet granskar den sambanden mellan innovativa förhållningssätt vid företagen och genomförandet av paket av förfaranden på arbetsplatsen. Rapporten studerar även den sociala dialogens roll för att omvandla innovativa förfaranden på arbetsplatsen till högre prestationsnivåer och välbefinnande.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar