Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Publicerad
24 februari 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partnerRead more

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  40
  Referensnummer: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Katalognummer: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF16651
  Catalogue info

  Arbetsmarknadsparternas roll i den europeiska planeringsterminen: uppdatering för 2016

  Författare: 
  Eurofound

  Denna rapport innehåller en uppdatering av de nationella arbetsmarknadsparternas roll i den europeiska planeringsterminen under perioden 2015–2016 och en beskrivning av de viktigaste händelserna och förändringarna jämfört med en tidigare Eurofound-studie om deras roll under perioden 2011–2014. Rapporten innehåller en analys av arbetsmarknadsparternas roll i utarbetandet av de nationella reformprogrammen och i vilken omfattning deras åsikter uppmärksammas och beaktas när det gäller socialpolitik och arbetsmarknadspolitik. På det hela taget involveras arbetsmarknadens parter i de flesta medlemsstater på ett tämligen smidigt sätt. Vissa framsteg kan konstateras i fråga om såväl antalet medlemsstater där förbättringar har skett som de förfaranden som tillämpas för att involvera arbetsmarknadens parter. Stora skillnader kvarstår emellertid i fråga om rutiner, kvalitet och effektivitet för arbetsmarknadsparternas deltagande i den europeiska planeringsterminen.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar