Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Publicerad
26 juni 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  90
  Referensnummer: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Katalognummer: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF17101
  Catalogue info

  Förändrad yrkesstruktur och löneskillnader: European Jobs Monitor 2017

  Författare: 
  Eurofound

  Under 2016 kunde EU till sist, något senare än övriga utvecklade ekonomier, ersätta alla de nettojobb som gått förlorade sedan den globala finanskrisen. I den sysselsättningsökning som skett sedan 2013 syns en viss tendens till fler välbetalda jobb, och antalet jobb med låga och medelhöga löner har också ökat stadigt. De nya jobb som skapas är allt oftare heltidsjobb. I del 1 av den sjätte årliga European Jobs Monitor-rapporten granskas sysselsättningsförändringarna på medlemsstatsnivå och EU-nivå från det andra kvartalet 2011 till det andra kvartalet 2016 i detalj. I del 2 undersöks hur yrkesstrukturen påverkar löneskillnaderna i EU. Där konstateras att yrkestillhörigheten i sig har betydelse för löneskillnaderna samtidigt som den också medierar andra faktorer, som kvalifikationer och samhällsklass. Det konstateras även att de kraftiga strukturella förändringarna på EU:s arbetsmarknader under de senaste tio åren inte drivits av förändringar av yrkesstrukturen.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar