Social mobility in the EU

Report
Publicerad
19 april 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Format

 • Full report

  Number of Pages: 
  90
  Reference No: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Catalogue: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16641
  Catalogue info

  Social rörlighet i EU

  Authors: 
  Eurofound

  Det finns en växande oro bland EU-invånare för att de som är unga idag kommer att ha sämre möjligheter än föräldragenerationen till social rörlighet uppåt. I den här rapporten kartläggs den sociala rörligheten mellan generationer i EU-länderna. Först granskas den absoluta sociala rörligheten, alltså hur samhällena har förändrats genom strukturella förändringar, förändrade yrkesstrukturer och samhälleliga framsteg. Därefter granskas den relativa sociala rörligheten – enskildas möjlighet att röra sig mellan olika yrkesgrupper. Den sociala rörligheten belyses med hjälp av data från europeiska sociala undersökningen (European Social Survey – ESS) och resultat från Eurofounds nätverk av europeiska korrespondenter i EU:s medlemsländer. I rapporten analyseras även den aktuella politiska debatten och i vilken utsträckning social rörlighet har stått på den politiska dagordningen i olika medlemsländer samt hur frågan har framställts och diskuterats. Därnäst granskas hinder och åtgärder för lika möjligheter. Avslutningsvis redogörs för tendenser under det senaste decenniet som kan främja social rörlighet i barndomen, på alla nivåer i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar