Working conditions of workers of different ages

Report
Publicerad
21 december 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  80
  Referensnummer: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Katalognummer: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF17471
  Catalogue info

  Arbetsvillkor för arbetstagare i olika åldrar

  Författare: 
  Eurofound

  I takt med den demografiska utvecklingen förändras arbetslivet inom EU. En ökande efterfrågan och en minskande tillgång på arbetskraft för att tillgodose de sociala behoven hos den åldrande befolkningen har lett till högre sysselsättningsnivåer för äldre arbetstagare och längre arbetsliv. Politiska reformer är – på det hela taget – inriktade på att höja den obligatoriska pensionsåldern och att ge finansiella incitament för äldre arbetstagare att stanna kvar i arbete efter pensionsåldern. Det finns dock ett antal andra faktorer som påverkar arbetstagarnas beslut att fortsätta arbeta upp i hög ålder, bland annat hälsa och välbefinnande, balans mellan arbetsliv och privatliv, karriärmöjligheter och trygga anställningsförhållanden samt arbetsvillkor för eget inflytande, arbetstid och psykosociala aspekter på arbetsplatsen. I den här rapporten analyseras dessa faktorer djupgående för de 28 EU-medlemsstaterna, baserat på uppgifter från den senaste europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS 2015) mot bakgrund av Eurofounds koncept för hållbart arbete genom hela livet.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar