Working time patterns for sustainable work

Report
Publicerad
18 september 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  86
  Referensnummer: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Katalognummer: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF17201
  Catalogue info

  Arbetstidsmönster för hållbart arbete

  Författare: 
  Eurofound

  Arbetstider är ett återkommande tema för Eurofounds forskning, eftersom arbetets natur, dess innehåll, de förhållanden och villkor under vilket det utförs och själva arbetsmarknaden ständigt förändras. Den här rapporten ger en översikt över den senaste utvecklingen i fråga om arbetstidens längd och förläggning inom EU och belyser de viktigaste trenderna och skillnaderna mellan medlemsstaterna. Med hjälp av en djupanalys av uppgifter från den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor, som genomfördes 2015, tar den även upp kopplingarna mellan å ena sidan arbetstidsmönster, balans mellan arbete och fritid samt arbetstidspreferenser och å andra sidan arbetstagarnas hälsa och välbefinnande, ur ett genusperspektiv sett under hela livet. Avslutningsvis diskuteras också i vilken omfattning de nuvarande arbetsvillkoren och arbetstidsmönstren i EU:s medlemsstater är hållbara på lång sikt.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar