Employment and labour markets

Concept and practice of a living wage

Report
Uppdaterad
3 december 2018
Publicerad
30 november 2018
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have deRead more

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  72
  Referensnummer: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Katalognummer: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF180641
  Catalogue info

  Levnadslön som begrepp och i praktiken

  Författare: 
  Eurofound

  Levnadslön har definierats som en inkomst som ger en anställd en grundläggande men socialt godtagbar levnadsstandard. Under de senaste årtiondena har initiativ för levnadslön skapats i ett fåtal i huvudsak engelsktalande länder, däribland Storbritannien och Irland. Dessa initiativ är en reaktion på de otillräckliga inkomsterna för många arbetande hushåll som är beroende av befintliga lagstadgade minimilöner. I initiativen fastställs metoder för att beräkna en lön som skulle göra det möjligt för löntagare och deras anhöriga att leva ett värdigt liv i enlighet med bestämmelserna om rättvis lön som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som antogs 2017. Denna rapport ska ge beslutsfattarna praktisk vägledning om begreppet levnadslön.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar