Industrial relations and social dialogue

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Uppdaterad
1 maj 2018
Publicerad
6 mars 2018
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  52
  Referensnummer: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Katalognummer: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF180281
  Catalogue info

  De nationella arbetsmarknadsparternas roll i den europeiska planeringsterminen 2017: former för social dialog

  Den senaste europeiska planeringsterminen för perioden 2016–2017 har belyst en rad problem när det gäller kvaliteten på arbetsmarknadsparternas deltagande i utarbetandet av 2017 års nationella reformprogram samt i genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna. I rapporten behandlas de olika formerna för social dialog i medlemsstaterna och de nationella myndigheternas roll när det gäller att göra det möjligt för arbetsgivarorganisationer och fackföreningar att medverka i de politiska reformerna. Vissa förbättringar har visserligen rapporterats, men utmaningarna och begränsningarna – t.ex. otillräcklig tid för samråd och brist på synlighet – måste åtgärdas för att arbetsmarknadens parter verkligen ska kunna delta i den europeiska planeringsterminen.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar