Industrial relations and social dialogue

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Uppdaterad
9 januari 2019
Publicerad
21 december 2018
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in teRead more

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  62
  Referensnummer: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Katalognummer: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF180331
  Catalogue info

  Att mäta variationer i fråga om EU:s arbetsmarknadsrelationer: en kvantitativ analys

  Författare: 
  Eurofound

  I tidigare forskning från Eurofound fastställdes fyra centrala aspekter av arbetsmarknadsrelationer: företagsdemokrati, industriell konkurrenskraft, social rättvisa och kvalitet avseende arbete och sysselsättning. Syftet med denna rapport är att skapa en uppsättning indikatorer som mäter ländernas prestationer inom dessa fyra aspekter av arbetsmarknadsrelationer och ta fram en typologi över systemen för arbetsmarknadsrelationer som gör att tendenser kan analyseras länder emellan. Rapporten fokuserar främst på företagsdemokrati, som i det här sammanhanget ses som arbetsmarknadsrelationernas mest centrala aspekt och den mest önskvärda modellen när det gäller styrningen av arbete och sysselsättning.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar