Living conditions and quality of life

Social cohesion and well-being in Europe

Report
Publicerad
12 november 2018
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of diRead more

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of different social groups. The analysis looks at how perceived levels of societal tensions have changed in European societies over time (2003–2016). It also examines which dimensions of social cohesion are most important for individual well-being. The report is based on data from Eurofound’s European Quality of Life Survey 2016, the fourth survey since 2003.

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF180351
  Catalogue info

  Social sammanhållning och välbefinnande i Europa

  Författare: 
  Eurofound

  Under senare år har det ofta hävdats att den sociala sammanhållningen, samhällets sociala struktur, håller på att försvagas. I denna rapport undersöks det empiriskt om det finns någon grund för en sådan alarmistisk hållning och hur viktig den sociala sammanhållningen är för medborgarnas upplevda livskvalitet. Rapporten bygger på data från de tre senaste omgångarna av Eurofounds europeiska undersökning av livskvalitet, som genomfördes 2007, 2011 och 2016, och har som mål att bedöma den nuvarande nivån av social sammanhållning i EU samt dess utveckling över tid. Den är inriktad på grupper som löper risk att uppleva svag social sammanhållning och på samhälleliga särdrag som skapar sammanhållning. Sammantaget visar resultaten att digital kompetens har blivit en avgörande drivkraft för social sammanhållning, utöver förutsägbara drivkrafter som välstånd, ett generöst och inkluderande välfärdssystem, hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet, vilket leder till större sammanhållning i samhället och därmed lyckligare EU-medborgare.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar