Living conditions and quality of life

Societal change and trust in institutions

Report
Uppdaterad
4 februari 2019
Publicerad
12 december 2018
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU hasRead more

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries. The report shows that moderating social tensions and feelings of social exclusion can help to stem the decline in trust. However, to boost trust in institutions, improving the quality of public services is the most powerful driver. A number of encouraging and practical consequences result from trust in public institutions: for example, countries with higher trust in political institutions have a lower level of tax evasion (VAT gap) and greater public support for policy reforms. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  66
  Referensnummer: 
  EF18036
  ISBN: 
  978-92-897-1796-0
  Katalognummer: 
  TJ-03-18-485-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736845
  Catalogue info

  Societal change and trust in institutions

  As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF180361
  Catalogue info

  Samhälleliga förändringar och förtroendet för institutionerna

  Författare: 
  Eurofound

  Uppgifter från Eurofounds undersökningar av livskvaliteten i Europa samt från Eurobarometer visar att det kraftigt minskade förtroendet för institutionerna var ett tillfälligt fenomen under recessionen. I vissa medlemsstater sjönk förtroendet för EU mer under denna period än förtroendet för de nationella regeringarna, men förtroendet för EU har i allmänhet varit högre än förtroendet för nationella regeringar i de flesta länder. Rapporten visar att det minskade förtroendet kan hejdas genom att man mildrar de sociala spänningarna och känslan av socialt utanförskap. Den viktigaste drivkraften för att öka förtroendet för institutionerna är att förbättra de offentliga tjänsternas kvalitet. Förtroende för offentliga institutioner leder till flera uppmuntrande och praktiska konsekvenser. Exempelvis har länder med högre förtroende för politiska institutioner lägre skatteundandragande (momsgap) och åtnjuter ett större stöd för politiska reformer från allmänhetens sida.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar