Working conditions

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Publicerad
14 december 2018
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technologiRead more

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for ;them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  78
  Referensnummer: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Katalognummer: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF180651
  Catalogue info

  Finna en medelväg: förena arbetsliv och privatliv i EU

  Författare: 
  Eurofound

  Hur man ska kombinera arbetsliv och privatliv är en väsentlig fråga för många, en fråga som politiskt ansvariga, arbetsmarknadsparter, företag och enskilda försöker finna en lösning på. Samtidigt omvandlar nya utmaningar och lösningar samspelet mellan arbetsliv och privatliv: en åldrande befolkning, tekniska förändringar, ökad sysselsättning och kortare arbetstid. Syftet med denna rapport är att undersöka det inbördes förhållandet mellan arbetsliv och privatliv för människor i EU, under vilka omständigheter de försöker förena de båda områdena, och vad som är viktigast för dem när det gäller balansen mellan arbetsliv och privatliv. Rapporten bygger på en rad datakällor – särskilt den europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS, European Working Conditions Survey) och den europeiska undersökningen av livskvalitet (EQLS, European Quality of Life Survey).

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar