Working conditions and sustainable work

Casual work: Characteristics and implications

Report
Publicerad
20 december 2019
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned
Författare: 
Biletta, Isabella

Sammanfattning

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  48
  Referensnummer: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Katalognummer: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Författare: 
  Biletta, Isabella

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Tillfälligt arbete: Egenskaper och konsekvenser

  Författare: 
  Eurofound

  Tillfälligt arbete, både periodvis arbete och behovsarbete, bidrar till flexibiliteten på arbetsmarknaden och används därför i allt större utsträckning i Europa. I vissa länder går praxis längre än användning av tillfälliga anställningskontrakt för att inkludera andra typer av kontrakt och former av egenföretagande. Samtidigt som det erbjuder vissa fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare diskuteras det ofta av politiska beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå på grund av de konstaterade negativa konsekvenser som det har för vissa arbetstagare. Konsekvenserna omfattar ekonomisk otrygghet och oförutsägbara arbetstider, vilket i sin tur påverkar arbetstagarnas hälsa, välbefinnande och sociala trygghet. Från ett arbetsmarknadsperspektiv ger tillfälligt arbete anledning till oro för utebliven värdig social integration av utsatta grupper, segmentering av arbetsmarknaden och mer allmänna tendenser till fragmentering av arbete och kompetensflykt. Vissa politiska åtgärder har redan genomförts för att ta itu med dessa frågor. Ytterligare slutsatser tas upp i rapporten.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar