Employment and labour markets

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Publicerad
12 juni 2019
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  76
  Referensnummer: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Katalognummer: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF180431
  Catalogue info

  Kooperativ och sociala företag: Arbete och sysselsättning i utvalda länder

  Författare: 
  Eurofound

  Kooperativ och sociala företag värdesätts för sin motståndskraft mot cykliska och strukturella ekonomiska förändringar och förmåga att bidra till den lokala och regionala ekonomiska utvecklingen, inbegripet social inkludering. De senaste åren har man i allt högre grad uppmärksammat deras förmåga att främja EU:s politiska mål att skapa fler och bättre arbetstillfällen, motverka utvecklingen mot atypiska anställningsformer och främja EU-integrationen efter den globala finanskrisen 2008. Baserat på fallstudier från organisationer i fem EU-medlemsstater undersöker denna rapport hur europeiska kooperativ och sociala företag bidrar till att skapa och bibehålla arbetstillfällen. I rapporten beskrivs egenskaperna hos de arbetstillfällen som skapas och bibehålls samt de olika stödåtgärder som organisationerna använder för utveckling och förnyelse. Den innehåller ett antal slutsatser som syftar till att stödja tillhandahållandet av dessa arbetstillfällen vid kooperativ och sociala företag.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar