Anticipating and managing the impact of change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Publicerad
7 oktober 2019
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratRead more

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  100
  Referensnummer: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Katalognummer: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF190361
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Förändringar av sysselsättningsstrukturen på regional nivå

  Författare: 
  Eurofound

  Det finns en växande mängd belägg för att stora storstadsområden klarar sig mycket bättre än andra regioner i EU:s medlemsstater. Sådan ojämlikhet regioner emellan bidrar till besvikelse över de befintliga politiska systemen, vilket i sin tur kan försvaga de sociala band som ligger till grund för demokratiska system. Detta utgör bakgrunden till 2019 års upplaga av European Jobs Monitor, som innehåller en analys av sysselsättningsstrukturens förändringar – dvs förändringarna av sysselsättningens fördelning mellan yrken och sektorer – bland EU:s regioner. Analysen omfattar 130 regioner i 9 medlemsstater som tillsammans står för nästan fyra femtedelar av EU:s arbetstagare. Av studien framgår att även om medlemsstaterna blir alltmer likartade sett till sysselsättningsstrukturen blir skillnaderna mellan regioner inom ett och samma land allt större. Det framgår också att städer har en oproportionerligt hög andel välavlönade, högkvalificerade tjänster parallellt med en tillväxt inom lågavlönade arbeten. Resultaten utgör ett belägg för att EU ska fortsätta med sitt regionalpolitiska stöd till regioner som riskerar att hamna på efterkälken.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar