Industrial relations and social dialogue

Den europeiska branschvisa sociala dialogen: fakta och diagram

Report
Publicerad
6 december 2019
pdf
Formats and languages
 • Ladda ned
Författare: 
Kerckhofs, Peter

Sammanfattning

Den europeiska branschvisa sociala dialogen spelar en viktig roll för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter inom industrisektorer på europeisk nivå. Det finns för närvarande 43 branschvisa dialogkommittéer i Europa. I dessa deltar arbetsmarknadens parter från EU:s medlemsstater – repRead more

Den europeiska branschvisa sociala dialogen spelar en viktig roll för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter inom industrisektorer på europeisk nivå. Det finns för närvarande 43 branschvisa dialogkommittéer i Europa. I dessa deltar arbetsmarknadens parter från EU:s medlemsstater – representanter för fackföreningar och arbetsgivarorganisationer – för att föra en dialog på de enskilda sektorernas vägnar. Denna forskningsrapport innehåller fakta och diagram om sektoriell mångfald, organisationer för arbetsmarknadens parter och representativitet på EU-nivå, medlemsstatsnivå och sektoriell nivå.

Read less

Formats and languages

 • Ladda ned
 • Rapport

  Antal sidor: 
  8
  Referensnummer: 
  EF19015
  ISBN: 
  978-92-897-2036-6
  Katalognummer: 
  TJ-04-19-739-SV-N
  DOI: 
  10.2806/26568
  Catalogue info

  Den europeiska branschvisa sociala dialogen: fakta och diagram

  Författare: 
  Kerckhofs, Peter

  European sectoral social dialogue plays an important role in promoting dialogue between the social partners in industrial sectors at European level. There are currently 43 European sectoral social dialogue committees that bring together the social partners from the EU Member States – representatives of trade unions and employer organisations – to engage in dialogue on behalf of specific sectors.

  Format

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar