Public services

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Publicerad
3 juli 2019
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing Read more

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  68
  Referensnummer: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Katalognummer: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF190411
  Catalogue info

  Bristande jämlikhet i ungas människors tillgång till informations- och stödtjänster

  Författare: 
  Eurofound

  De senaste åren har det uttryckts farhågor på EU-nivå och nationell nivå om att kombinationen av pressen i skolan, förväntningarna från föräldrar och pressen från samhället kan göra övergången till vuxen ålder svår för unga människor – med risk för långvariga negativa konsekvenser. Ett sätt att underlätta övergången är att tillhandahålla lämpliga informations- och stödtjänster under dessa viktiga livsförändrande år. Men det visar sig att inte alla ungdomar har tillgång till sådana tjänster. I den här rapporten beskrivs vad som utmärker de ungdomar som har störst svårigheter att få tillgång till samhällstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, de typer av tjänster som är mest relevanta för dem och de största utmaningarna de möter i tillgången till informations- och stödtjänster. I rapporten tas också upp vad tjänsteleverantörerna kan göra för att se till att de når ut till unga människor som behöver deras stöd. Det ges innovativa exempel på hur man kan ta itu med ojämlikheter i tillgången till tjänster.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar