Living conditions and quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Publicerad
28 juni 2019
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of publiRead more

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  72
  Referensnummer: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Katalognummer: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF180321
  Catalogue info

  Livet och samhället i EU:s kandidatländer

  Författare: 
  Eurofound

  Denna rapport ger en översikt över levnadsvillkoren i de fem nuvarande kandidatländerna – Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. Den bygger på resultaten av 2016 års europeiska undersökning om livskvalitet (EQLS) och omfattar tre breda områden: livskvalitet, kvalitet på offentliga tjänster och samhällskvalitet. Rapporten består av ett inledande översiktskapitel och fem landprofiler.

  Undersökningsresultaten är relevanta både ur ett nationellt perspektiv och mot bakgrund av de områden som tas upp i EU:s utvidgningsprocess. De är också intressanta i det bredare sammanhanget som rör målen för hållbar utveckling, som länderna ibland har svårt att bedöma då det saknas övergripande övervakningsåtgärder. Resultaten av EQLS visar att kandidatländerna liknar varandra i fråga om vissa aspekter av livskvaliteten. När det gäller en del indikatorer ligger de under genomsnittet för EU28, men kvaliteten på vissa offentliga tjänster bedöms vara förhållandevis hög i dessa länder.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar