Living conditions and quality of life

Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

Report
Publicerad
19 juni 2019
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, soRead more

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration. The overall focus is on destination countries, particularly the three countries most affected by the inflow of refugees and asylum seekers: Austria, Germany and Sweden.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  60
  Referensnummer: 
  EF19042
  ISBN: 
  978-92-897-1856-1
  DOI: 
  10.2806/595692
  Catalogue info

  Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

  Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF190421
  Catalogue info

  De offentliga organens roll för att integrera flyktingar och asylsökande

  Författare: 
  Eurofound

  Efter att fler än tre miljoner asylsökande anlände till EU under en treårsperioden 2015–2017 stod medlemsstaterna inför ett antal utmaningar i samband med integrationen av nyanlända i landet. I denna rapport undersöks den roll som offentliga organ har i den sociala och ekonomiska integrationen av flyktingar och asylsökande, särskilt vad gäller bostäder, sociala tjänster, hälso- och sjukvård och utbildning. Rapporten syftar till att identifiera de faktorer som hindrar denna process och de faktorer som bidrar till en framgångsrik integrering. Det övergripande fokuset ligger på destinationsländerna, särskilt de tre länder som påverkas mest av tillströmningen av flyktingar och asylsökande: Österrike, Tyskland och Sverige.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar