Promoting social cohesion and convergence

Upward convergence in employment and socioeconomic factors

Report
Publicerad
25 september 2019
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threateRead more

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions. This report investigates recent socioeconomic and employment trends across Member States and offers possible policy measures to assist in avoiding future divergence. The analysis is based on a set of 21 indicators; most of them are headline indicators on the Social Scoreboard of the European Pillar of Social Rights. The findings reveal that, despite the negative effect of the 2008 economic crisis, upward convergence trends have been restored in most of the indicators examined.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  76
  Referensnummer: 
  EF18042
  ISBN: 
  978-92-897-1951-3
  Katalognummer: 
  TJ-01-19-607-EN-N
  DOI: 
  10.2806/810546
  Catalogue info

  Upward convergence in employment and socioeconomic factors

  Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF180421
  Catalogue info

  Konvergens uppåt i fråga om sysselsättning och socioekonomiska faktorer

  Författare: 
  Eurofound

  Konvergens uppåt är en process som innebär att EU-medlemsstaternas resultat på ett visst område eller ett antal områden förbättras samtidigt som skillnaderna mellan medlemsstaterna minskar. Att åstadkomma konvergens uppåt är av avgörande betydelse för EU eftersom ökade skillnader mellan medlemsstaterna hotar sammanhållningen i unionen då de går stick i stäv med medborgarnas förväntningar på att EU-medlemskapet ska förbättra arbets- och levnadsvillkoren.

  I denna rapport undersöks de senaste socioekonomiska och sysselsättningsrelaterade trenderna i medlemsstaterna och möjliga politiska åtgärder föreslås för att undvika framtida skillnader. Analysen bygger på 21 indikatorer varav de flesta är huvudindikatorer på den sociala resultattavlan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Resultaten visar att trenden åter går i riktning mot konvergens uppåt vad gäller de flesta undersökta indikatorer, trots den negativa effekten av 2008 års ekonomiska kris.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

  • Convergence analysis in employment and socioeconomic indicators
   Working paper
   25 september 2019
   Författare
   Number of pages
   149
   Referensnummer
   WPEF19054
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar