Working conditions

Working conditions in a global perspective

Report
Uppdaterad
20 september 2019
Publicerad
06 maj 2019
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

Job quality is a major focus of policymakers around the world. For workers, the enterprises that employ them and for societies, there are benefits associated with high-quality jobs, and costs associated with poor-quality jobs. This report – the result of a pioneering project by the International Labour Organization and Eurofound – provides a comparative analysis of job quality covering approximately 1.2 billion workers in Europe, Asia and the Americas. It analyses seven dimensions of job quality: the physical environment, work intensity, working time quality, the social environment, skills and development, prospects, and earnings, finding both important differences and similarities between countries. By analysing positive and negative aspects of job quality in different countries and societies, the report provides a way to look beyond national explanations, to see how some groups of workers are affected more than others and understand the particular issues for women workers around the world – in support of evidence-based policymaking to improve job quality.

 • Report

  Number of Pages: 
  196
  Reference No: 
  EF18066
  ISBN: 
  978-92-897-1845-5
  Catalogue: 
  TJ-04-19-259-EN-N
  DOI: 
  10.2806/870542
  Catalogue info

  Working conditions in a global perspective

  Job quality is a major focus of policymakers around the world. For workers, the enterprises that employ them and for societies, there are benefits associated with high-quality jobs, and costs associated with poor-quality jobs. This report – the result of a pioneering project by the International Labour Organization and Eurofound – provides a comparative analysis of job quality covering approximately 1.2 billion workers in Europe, Asia and the Americas.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180661
  Catalogue info

  Arbetsförhållanden i ett globalt perspektiv

  Authors: 
  Eurofound

  Denna rapport tillhandahåller en jämförande analys av kvalitet i arbetet för uppskattningsvis 1,2 miljarder arbetstagare i Europa, Asien samt Nord-, Mellan- och Sydamerika. Den innehåller en analys av sju aspekter av kvalitet i arbetet, varvid det framkommer att det både finns viktiga skillnader och likheter mellan länderna. Genom att analysera de positiva och negativa aspekterna av kvalitet i arbetet i olika länder och samhällen ger rapporten ett synsätt som sträcker sig längre än till nationella förklaringar, när det gäller att se hur vissa grupper av arbetstagare påverkas mer än andra och förstå de särskilda problemen för kvinnliga arbetstagare världen över – till stöd för evidensbaserat beslutsfattande i syfte att förbättra kvaliteten i arbetet.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • Global working conditions: Australia
   Working paper
   20 september 2019
   Authors
   Owen, Mikaela; Bailey, Tessa; Zadow, Amy; Dollard, Maureen
   Number of pages
   52
   Reference No
   WPEF19056

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar