Public services

Addressing household over-indebtedness

Report
Publicerad
12 mars 2020
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • In 2016, 14% of people (EU28) reported not being able to make scheduled payments related to rent or mortgages, consumer credit, loans from family or friends, or utility or telephone bills. If those with difficulty making ends meet – but without any arrears – are included, 21% risk being over-indebted.
Read more
 • In 2016, 14% of people (EU28) reported not being able to make scheduled payments related to rent or mortgages, consumer credit, loans from family or friends, or utility or telephone bills. If those with difficulty making ends meet – but without any arrears – are included, 21% risk being over-indebted.
 • Over-indebtedness is on the increase again in some countries and population groups.
 • People aged 25–49 years are most at risk. A smaller group of over-indebted people aged 65+ experience greater financial problems and lower mental well-being.
 • While policymakers often focus on mortgage or consumer debts with financial institutions, debt problems in low-income groups often relate to non-payment of utility or telephone bills, rent, taxes or fines, debts with friends, or healthcare costs. Policymakers interested in early intervention should not overlook this.
 • If over-indebtedness is not addressed in an appropriate and timely way, there are negative consequences for affected individuals and households, as well as for society as a whole. Issues arising from over-indebtedness can include mental and physical health problems, as well as unemployment and inactivity.
Read less

Sammanfattning

The issue of over-indebtedness continues to be a concern, particularly among some population groups and in Member States where recent increases can be observed. This report provides an overview of the main causes, triggers and consequences of household over-indebtedness, including the costs to soRead more

The issue of over-indebtedness continues to be a concern, particularly among some population groups and in Member States where recent increases can be observed. This report provides an overview of the main causes, triggers and consequences of household over-indebtedness, including the costs to society. It then examines two policy responses in the EU and Norway: debt advisory services and debt settlement procedures. While the findings show that in the wake of the global financial crisis, such services and procedures have generally become more widely available and accessible, gaps remain. The overall aim of the report is to draw the attention of national and EU-level policymakers to ways to improve policy responses to household over-indebtedness.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  68
  Referensnummer: 
  EF19044
  ISBN: 
  978-92-897-2057-1
  Katalognummer: 
  TJ-01-20-099-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25005
  Catalogue info

  Addressing household over-indebtedness

  This report addresses the problem of household over-indebtedness, which is broadly defined as being unable to make payments related to regular commitments.

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2020), Addressing household over-indebtedness, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF19044EN1
  Catalogue info

  Åtgärder mot överskuldsättning hos hushållen

  Författare: 
  Eurofound

  Problemet med överskuldsättning fortsätter att vara bekymmersamt, särskilt bland vissa befolkningsgrupper och i medlemsstater där ökningar har setts på senare tid. Denna rapport innehåller en översikt över huvudorsakerna, utlösande faktorer och konsekvenser när det gäller överskuldsättning hos hushållen, däribland kostnaderna för samhället. Rapporten undersöker vidare två politiska åtgärder i EU och Norge: skuldrådgivningstjänster och skuldsaneringsförfaranden. Resultaten visar att sådana tjänster och förfaranden har blivit mer utbredda och tillgängliga efter den globala finanskrisen men att det fortfarande finns brister. Det övergripande syftet med rapporten är att uppmärksamma politiskt ansvariga nationellt och på EU-nivå på olika tillvägagångssätt för att förbättra de politiska åtgärderna mot hushållens överskuldsättning.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  Tables

  Table 1: Debt advisory services in the EU28 and Norway, 2019
  Table 2: Illustrations of user numbers of debt advisory services, 2008–2018
  Table 3: Debt settlement procedures for over-indebted people, EU28 and Norway, 2019
  Table 4: Debt settlement procedure usage data, 2005–2018

  Figures

  Figure 1: Proportion of people aged 18+ at risk of over-indebtedness: arrears* or difficulties making ends meet, 2016, by Member State and EU28 (%)
  Figure 2: Proportion of people with arrears, by income quartile and type of arrears, 2016, EU28 (%)
  Figure 3: Proportion of people with arrears, by age group and type of arrears, 2016, EU28 (%)
  Figure 4: People with arrears, reporting great difficulties making ends meet and the WHO-5, by age group, 2016
  Figure 4a: Proportion of people with any arrears, reporting great difficulties making ends meet by age group, 2016, EU28 (%)
  Figure 4b: WHO-5 score by age group of people with any arrears, 2016, EU28 (max. 100)
  Figure 5: Proportion of households with arrears in mortgage or rent, utility bills and hire purchase instalments, 2010–2017, EU28 (%)
  Figure 6: Availability of debt advice in the EU28, 2019

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar